معنی و ترجمه کلمه heavy piece به فارسی heavy piece یعنی چه

heavy piece


ورزش : سوار سنگين شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها