معنی و ترجمه کلمه heavy weapon به فارسی heavy weapon یعنی چه

heavy weapon


علوم نظامى : سلاح و جنگ افزار سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها