معنی و ترجمه کلمه heavy weight به فارسی heavy weight یعنی چه

heavy weight


سنگين وزن ،¹¹ 1کيلوگرم( کشتى)،¹¹ 1کيلوگرم( وزنه بردارى)
ورزش : +81کيلوگرم ، +83کيلوگرم ،¹¹ 1کيلوگرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها