معنی و ترجمه کلمه heavy zinc coating به فارسی heavy zinc coating یعنی چه

heavy zinc coating


علوم مهندسى : روش کارى روى سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها