معنی و ترجمه کلمه heavy-duty relay به فارسی heavy-duty relay یعنی چه

heavy-duty relay


علوم مهندسى : رله جريان قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها