معنی و ترجمه کلمه heavy-duty revetment به فارسی heavy-duty revetment یعنی چه

heavy-duty revetment


عمران : پوشش اسفالتى با مقاومت زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها