معنی و ترجمه کلمه heavyish به فارسی heavyish یعنی چه

heavyish


کمى سنگين ،سنبته سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها