معنی و ترجمه کلمه heavyset به فارسی heavyset یعنی چه

heavyset


سخت ه ،چهارشانه ،کلفت وکوتاه ،خپل ،جسم سخت وجامدومتراکم ،کلفت ،زمخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها