معنی و ترجمه کلمه hebephrenia به فارسی hebephrenia یعنی چه

hebephrenia


(طب )جنون جوانى
روانشناسى : هبفرنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها