معنی و ترجمه کلمه hectogramme به فارسی hectogramme یعنی چه

hectogramme


هکتوگرم ( ¹¹1گرم)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها