معنی و ترجمه کلمه hectograph به فارسی hectograph یعنی چه

hectograph


ماشين کپيه بردارى يا رونوشت بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها