معنی و ترجمه کلمه hedonistic principle به فارسی hedonistic principle یعنی چه

hedonistic principle


بازرگانى : اصل لذت گرائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها