معنی و ترجمه کلمه heel and toe به فارسی heel and toe یعنی چه

heel and toe


باپنجه وپاشنه ،بانوک پا
ورزش : روش استفاده از پدالها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها