معنی و ترجمه کلمه heel kick به فارسی heel kick یعنی چه

heel kick


ورزش : ضربه با پاشنه پا به عقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها