معنی و ترجمه کلمه heel thrust به فارسی heel thrust یعنی چه

heel thrust


ورزش : فشار پاشنه پا در پيچيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها