معنی و ترجمه کلمه heel-tap به فارسی heel-tap یعنی چه

heel-tap


ته پياله ،ته مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها