معنی و ترجمه کلمه hegelianism به فارسی hegelianism یعنی چه

hegelianism


هگليانيسم
قانون ـ فقه : مکتب فلسفى هگل فيلسوف المانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها