معنی و ترجمه کلمه hegira به فارسی hegira یعنی چه

hegira


)hejira(هجرى ،هجرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها