معنی و ترجمه کلمه heidelberg man به فارسی heidelberg man یعنی چه

heidelberg man


روانشناسى : انسان هايدلبرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها