معنی و ترجمه کلمه height delay به فارسی height delay یعنی چه

height delay


علوم نظامى : زمان تاخير رسيدن هواپيما بارتفاع معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها