معنی و ترجمه کلمه height of building به فارسی height of building یعنی چه

height of building


معمارى : بلندى ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها