معنی و ترجمه کلمه height of rise به فارسی height of rise یعنی چه

height of rise


علوم مهندسى : ارتفاع برجستگى
معمارى : ارتفاع ابگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها