معنی و ترجمه کلمه height of site به فارسی height of site یعنی چه

height of site


ارتفاع ايستگاه ،ارتفاع پايگاه
علوم نظامى : ارتفاع سکوى موشک يا موضع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها