معنی و ترجمه کلمه heinousness به فارسی heinousness یعنی چه

heinousness


زشتى ،وقاحت ،شرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها