معنی و ترجمه کلمه heirs having fixed shares به فارسی heirs having fixed shares یعنی چه

heirs having fixed shares


قانون ـ فقه : ذوالفرائض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها