معنی و ترجمه کلمه heisenberg uncertainty principle به فارسی heisenberg uncertainty principle یعنی چه

heisenberg uncertainty principle


شيمى : اصل عدم قطعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها