معنی و ترجمه کلمه helerolysis به فارسی helerolysis یعنی چه

helerolysis


گسسته شدن ناجور
شيمى : کافت ناجور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها