معنی و ترجمه کلمه helianthus به فارسی helianthus یعنی چه

helianthus


گل افتاب گردان ،روزگردک ،جنس گل افتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها