معنی و ترجمه کلمه helical scanning به فارسی helical scanning یعنی چه

helical scanning


مراقبت مارپيچى
الکترونيک : تقطيع حلزونى
علوم نظامى : بازرسى و تجسس مارپيچى با رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها