معنی و ترجمه کلمه helical به فارسی helical یعنی چه

helical


پيچى شکل ،حلزونى شکل ،حلزونى ،مارپيچى ،()heliacal(انج ).ستاره اى که قبل از طلوع يا افول خورشيد قابل رويت است ،شمسى
علوم مهندسى : مارپيچى
معمارى : پيچى
علوم هوايى : مارپيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها