معنی و ترجمه کلمه helicopter double rescue harness به فارسی helicopter double rescue harness یعنی چه

helicopter double rescue harness


علوم دريايى : کمربند نجات دو نفره هليکوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها