معنی و ترجمه کلمه helicopter lane به فارسی helicopter lane یعنی چه

helicopter lane


کريدور پرواز هليکوپتر
علوم نظامى : کريدور ازاد عبور هليکوپترها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها