معنی و ترجمه کلمه helicopter rescue net به فارسی helicopter rescue net یعنی چه

helicopter rescue net


علوم دريايى : تور نجات هليکوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها