معنی و ترجمه کلمه helicopter team به فارسی helicopter team یعنی چه

helicopter team


علوم نظامى : تيم سوار بر هلى کوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها