معنی و ترجمه کلمه helicopter wave به فارسی helicopter wave یعنی چه

helicopter wave


موج هليکوپترها
علوم نظامى : گروه پرواز هليکوپترها براى يک عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها