معنی و ترجمه کلمه helicopter به فارسی helicopter یعنی چه

helicopter


هليکوپتر
ورزش : چرخش در هوا
علوم هوايى : هليکوپتر
علوم نظامى : هليکوپتر
علوم دريايى : syn : chopper )US(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها