معنی و ترجمه کلمه heliocentric system به فارسی heliocentric system یعنی چه

heliocentric system


علوم دريايى : دستگاه خورشيد مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها