معنی و ترجمه کلمه heliocentrically به فارسی heliocentrically یعنی چه

heliocentrically


چنانکه ازمرکزخورشيدحساب شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها