معنی و ترجمه کلمه heliographic به فارسی heliographic یعنی چه

heliographic


مربوط به مخابره تلگراف افتابى ،وابسته به عکس بردارى ازافتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها