معنی و ترجمه کلمه heliography به فارسی heliography یعنی چه

heliography


مخابره باتلگراف افتابى ،ساختن عکس گراوورى افتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها