معنی و ترجمه کلمه heliogravure به فارسی heliogravure یعنی چه

heliogravure


گراورسازى بوسيله نور بر روى صفحه حساس
معمارى : چاپ گود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها