معنی و ترجمه کلمه heliometer به فارسی heliometer یعنی چه

heliometer


خورشيد سنج ،الت پيمايش قطر خورشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها