معنی و ترجمه کلمه heliostat به فارسی heliostat یعنی چه

heliostat


چرخ ايينه اى که پرتوافتاب رابيک جهت ثابت نگاه ميدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها