معنی و ترجمه کلمه heliport به فارسی heliport یعنی چه

heliport


فرودگاه هليکوپتر
علوم نظامى : باند فرود و پرواز هلى کوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها