معنی و ترجمه کلمه helium arc welding به فارسی helium arc welding یعنی چه

helium arc welding


علوم مهندسى : جوشکارى قوسى هليومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها