معنی و ترجمه کلمه hell bent به فارسی hell bent یعنی چه

hell bent


زياد خميده ،منحرف شده ،به بيراهه کشيده شده ،(ز.ع ).گمراه ،منحرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها