معنی و ترجمه کلمه helm (sailing) به فارسی helm (sailing) یعنی چه

helm (sailing)


علوم دريايى : - tiller

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها