معنی و ترجمه کلمه helm به فارسی helm یعنی چه

helm


سکان کشتى يا قايق ،زاويه سکان از خط مستقيم ،اهرم سکان ،(مج ).نظارت ،زمام ،(مج ).اداره کردن ،دسته
ورزش : تمايل قايق به انحراف از مسير
علوم نظامى : سکان پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها