معنی و ترجمه کلمه helmsman به فارسی helmsman یعنی چه

helmsman


سکانى ،سکان گير،راننده ،رل دار،مدير
ورزش : سکاندار
علوم نظامى : مسئول سکان
علوم دريايى : مسئول سکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها