معنی و ترجمه کلمه helmzhold resonator به فارسی helmzhold resonator یعنی چه

helmzhold resonator


علوم هوايى : محفظه توخالى که تنها با يک سوراخ کوچک به محيط خارج مرتبط است و در ازاى فرکانس معينى به تشديد در مى ايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها